5 درس کلیدی از مایکل دل موسس شرکت DELL
کارآفرینی

5 درس کلیدی از مایکل دل موسس شرکت DELL

شرکت DELL که امروز به یکی از قطب‌های زیرساخت فناوری اطلاعات در دنیا تبدیل شده است حاصل زحمت بیش از 4 دهه مایکل دل موسس آن است. در این مقاله 5 درس کلیدی کسب و کار از کتاب play nice but win آخرین نوشته مایکل دل را باهم بررسی می‌کنیم.

انتخب غلط تصمیم گیری مناسب
کارآفرینی

تصمیم‌گیری درست در دو راهی‌ها

در ذهن بسیاری از افراد، واژه تصمیم‌گیری معادل انتخاب تنها یکی از گزینه‌های موجود است. در این مقاله رید هافمن موسس لینکدین توضیح می‌دهد که چطور در دو راهی‌های کارآفرینی باید گزینه مناسب را انتخاب کنیم.

ورود
ثبت نام